سود های پرک

نوامبر 16, 2019
تولید سود پرک

نحوه ی تهیه و تولید سود پرک

تقریبا انواع تولید سود پرک محلول الکترولیز کلرید سدیم را دارند که با استفاده ازگروه های زیر ساخته و تولید می شوند: جیوه، دیافراگم، سلول های […]

با ما در تماس باشید